Informatika a komunikační technika pro kvintány

Hodiny

Kvinta A

5. záříOrganizační hodina. Malá písemka z historie počítačů.
10. záříSeznamování. Základy elektroniky. Cvičení: obvod s RGB diodou.Elektronika
12. září Test: jak správně a jak špatně zapojit diodu; řešení. Seznámení s logickým hradlem, experimentování s logickou operací.
17. září Logické operace AND, OR, NOT a dále implikace, XOR, NAND. Domácí úkol: vyjádřete (x XOR y) pomocí operací NAND.Logika
19. září Test (nehodnocený): vyjádřete ((NOT x) OR y) pomocí NAND. Opakování logických operací. Domácí úkol: objasněte, co dělá tento obvod.
24. září Test: fungování obvodu s dvěma hradly. Jednoduchá paměť set-reset pomocí NAND hradel.Logické obvody
26. září Paměť s datovým a řídicím vstupem podle úkolu na minule. Přemýšlení, jak sestavit vypínač s jediným tlačítkem.
1. října hodina odpadla, Adam byl nemocný.
3. října Dokončení vypínače z minula. Binární zápis přirozených čísel a sčítání. Domácí úkol je v Bakalářích.
3. října Sčítací obvod složený z několika sčítaček.Logické obvody
8. října Opakování elektroniky, úvod k programovatelným počítačům.Historie
10. října Von Neumannova architektura, řešení těžkých úloh (např. luštění sudoku) pomocí opakování.
15. října Hra na počítač: instrukční sada a adresování paměti (pravidla hry).Návrh počítače
17. října Složitější programy ve hře na počítač; struktura kódu. Domácí úkol: program, který vypíše aspoň šest písmen.Hra na počítač
22. října Opakování ve hře na instrukční sadu: instrukce porovnání, podmíněný skok a přičtení jedničky.
24. října Jazyk Assembler spouštěný v simulátoru počítače.
31. října Soutěž o nejpomalejší program v Assembleru.
5. listopadu Cvičení v Assembleru: opakování pomocí několika registrů. Princip substituce.
9. listopadu Ukázky velice pomalých programů a neřešitelných úloh. Cellular automat (Game of Life) a Mandelbrotova množina jako ukázky chaotického chování systémů.
12. listopadu Základy Javascriptu: výstup, proměnná, cyklus. Úkol: program, který do konzole vypíše postupně "10 malých černoušků", "9 malých černoušků" a tak dál, až "1 malých černoušků".Javascript
14. listopadu Nehodnocená písemka: sečtěte pomocí cyklu čísla v daném rozsahu.
 • přítomnost
 • 19. listopadu Základy práce s deskou ESP-32: připojení, blikání diodou.
  21. listopadu Písemka ze základů Javascriptu. Organizace pololetních projektů.

  Kvinta B

  5. záříOrganizační hodina. Malá písemka z historie počítačů.
  10. záříSeznamování. Základy elektroniky. Cvičení: obvod s RGB diodou.Elektronika
  12. září Test: jak správně a jak špatně zapojit diodu; řešení. Seznámení s logickým hradlem, experimentování s logickou operací.
  17. září Logické operace AND, OR, NOT a dále implikace, XOR, NAND. Domácí úkol: vyjádřete (x XOR y) pomocí operací NAND.Logika
  19. září Test (nehodnocený): vyjádřete ((NOT x) OR y) pomocí NAND. Opakování logických operací. Domácí úkol: objasněte, co dělá tento obvod.
  24. září Test: fungování obvodu s dvěma hradly. Jednoduchá paměť set-reset pomocí NAND hradel.Logické obvody
  26. září Paměť s datovým a řídicím vstupem podle úkolu na minule. Přemýšlení, jak sestavit vypínač s jediným tlačítkem.
  1. října hodina odpadla, Adam byl nemocný.
  3. října Dokončení vypínače z minula. Binární zápis přirozených čísel a sčítání. Domácí úkol je v Bakalářích.
  8. října Sčítací obvod složený z několika sčítaček.Logické obvody
  10. října opakování elektroniky, úvod k programovatelným počítačům.Historie
  15. října Analogová a digitální paměť, adresování paměti. Mooreův zákon.Počítačová paměť
  17. října Digitální a analogové technologie
  22. října Hra na počítač: instrukční sada a von Neumannova architektura (pravidla hry).Hra na počítač
  24. října Opakování v programu a nepodmíněný skok.
  31. října Pevný počet opakování a podmíněný skok. Domácí úkol: program, který vypíše "HUTUTUTUTUTU" a skončí.
  5. listopadu Písemka: opakování pomocí podmíněného skoku.
  9. listopadu Úvod do Assembleru ve webovém simulátoru, práce s pamětí. Soutěž o nejpomalejší program. Domácí úkol: napište program, který bude mít Execution Time přesně 1000 kroků.Assembler
  12. listopadu Opravný termín písemky z 5. listopadu: napište program, který poběží daný počet kroků (číslo mezi 2000 a 5000). Doporučeno programovat v Assembleru, protože to pak jde rovnou vyzkoušet.
  14. listopadu Ukázky velice pomalých programů a neřešitelných úloh. Cellular automat (Game of Life) a Mandelbrotova množina jako ukázky chaotického chování systémů.
 • přítomnost
 • 19. listopadu Základy Javascriptu: výstup, proměnná, cyklus. Domácí úkol: program v Javascriptu, který spočítá výraz 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 pomocí cyklu.

  Učivo

  Obsah hodin je plánovaný tak, aby navazoval do několika velkých celků. Pokud jste hodinu zameškali anebo zaspali, je důležité, abyste se znalosti pokusili doplnit. Pokud něco z výuky není jasné, neváhejte se zeptat při hodině – to se týká i učiva probíraného dávno.

  Plán

  Hodnocení