Informatika a komunikační technika pro kvintány

Hodiny

Kvinta A

5. záříOrganizační hodina. Malá písemka z historie počítačů.
10. záříSeznamování. Základy elektroniky. Cvičení: obvod s RGB diodou.Elektronika
12. září Test: jak správně a jak špatně zapojit diodu; řešení. Seznámení s logickým hradlem, experimentování s logickou operací.
17. září Logické operace AND, OR, NOT a dále implikace, XOR, NAND. Domácí úkol: vyjádřete (x XOR y) pomocí operací NAND.Logika
19. září Test (nehodnocený): vyjádřete ((NOT x) OR y) pomocí NAND. Opakování logických operací. Domácí úkol: objasněte, co dělá tento obvod.
24. září Test: fungování obvodu s dvěma hradly. Jednoduchá paměť set-reset pomocí NAND hradel.Logické obvody
26. září Paměť s datovým a řídicím vstupem podle úkolu na minule. Přemýšlení, jak sestavit vypínač s jediným tlačítkem.
1. října hodina odpadla, Adam byl nemocný.
3. října Dokončení vypínače z minula. Binární zápis přirozených čísel a sčítání. Domácí úkol je v Bakalářích.
3. října Sčítací obvod složený z několika sčítaček.Logické obvody
8. října Opakování elektroniky, úvod k programovatelným počítačům.Historie
10. října Von Neumannova architektura, řešení těžkých úloh (např. luštění sudoku) pomocí opakování.
15. října Hra na počítač: instrukční sada a adresování paměti (pravidla hry).Návrh počítače
17. října Složitější programy ve hře na počítač; struktura kódu. Domácí úkol: program, který vypíše aspoň šest písmen.Hra na počítač
22. října Opakování ve hře na instrukční sadu: instrukce porovnání, podmíněný skok a přičtení jedničky.
24. října Jazyk Assembler spouštěný v simulátoru počítače.
31. října Soutěž o nejpomalejší program v Assembleru.
5. listopadu Cvičení v Assembleru: opakování pomocí několika registrů. Princip substituce.
9. listopadu Ukázky velice pomalých programů a neřešitelných úloh. Cellular automat (Game of Life) a Mandelbrotova množina jako ukázky chaotického chování systémů.
12. listopadu Základy Javascriptu: výstup, proměnná, cyklus. Úkol: program, který do konzole vypíše postupně "10 malých černoušků", "9 malých černoušků" a tak dál, až "1 malých černoušků".Javascript
14. listopadu Nehodnocená písemka: sečtěte pomocí cyklu čísla v daném rozsahu.
19. listopadu Základy práce s deskou ESP-32: připojení, rozsvícení diody.Deska ESP-32
21. listopadu Anarchie v dějepise: Kahoot a hra Slovník
26. listopadu Obecný úvod k pololetním projektům, ukázky.
28. listopadu Blikání diodou pomocí cyklu
3. prosince Funkce a události. Cvičení: časovaná bomba.Události
5. prosince Připojení wifi a jednoduchý webový server.Wifi
10. prosince Vrstvy sítě, zabezpečení a základy HTTP spojení. Domácí úkoly:
  • rozmyslete si, jak zajistit přihlášení jménem a heslem na síti, kde všichni všechno slyší
  • otevřete si Nástroje vývojáře na libovolné stránce a podívejte se, kolik požadavků proběhlo a jakých
Sítě
12. prosince Zabezpečení na síti a přihlašování. Úkol bez písemky: jestli chcete, nainstalujte si doma Wireshark. Sítě
17. prosince Symetrická a asymetrická kryptografie. Osobní certifikáty a šifrovaný mail.
Domácí úkol: posíláme si po síti barvy a všichni to vidí. Jakékoliv dvě barvy můžeme smíchat, ale ze směsi nejde zpátky určit, co jsme míchali. Jak se s kamarádem tajně domluvit na nějakém přesném odstínu?
19. prosince Šifrovací cvičení. Tor a bezpečnost na síti.
24. prosince až 3. ledna jsou vánoční prázdniny
7. ledna Cvičení: návrh síťové infrastruktury v praktických situacích. Domácí úkol: sepište, co budete potřebovat na pololetní projekt.
9. ledna Zapojení obvodu pro pololetní projekt, hotový proof of concept. Můžete vycházet z hotových ukázek.
14. ledna Pokračování na pololetních projektech, stavový diagram programu.
16. ledna Dokončení pololetních projektů, uživatelské rozhraní.
21. ledna Test ze síťování: náhodně vybraných 10 otázek z 50, zde jsou včetně odpovědí.
23. ledna Odevzdání pololetních projektů.
28. ledna Uzavření známek, možnost odevzdání projektu se sníženou známkou.
29. ledna Pololetní konference
30. ledna Reflexe prvního pololetí. Stručné představení všech pololetních projektů (povídání na 3 minuty pro každou dvojici)
Zápisky z druhého pololetí jsou na kvintaa.dominec.eu

Kvinta B

5. záříOrganizační hodina. Malá písemka z historie počítačů.
10. záříSeznamování. Základy elektroniky. Cvičení: obvod s RGB diodou.Elektronika
12. září Test: jak správně a jak špatně zapojit diodu; řešení. Seznámení s logickým hradlem, experimentování s logickou operací.
17. září Logické operace AND, OR, NOT a dále implikace, XOR, NAND. Domácí úkol: vyjádřete (x XOR y) pomocí operací NAND.Logika
19. září Test (nehodnocený): vyjádřete ((NOT x) OR y) pomocí NAND. Opakování logických operací. Domácí úkol: objasněte, co dělá tento obvod.
24. září Test: fungování obvodu s dvěma hradly. Jednoduchá paměť set-reset pomocí NAND hradel.Logické obvody
26. září Paměť s datovým a řídicím vstupem podle úkolu na minule. Přemýšlení, jak sestavit vypínač s jediným tlačítkem.
1. října hodina odpadla, Adam byl nemocný.
3. října Dokončení vypínače z minula. Binární zápis přirozených čísel a sčítání. Domácí úkol je v Bakalářích.
8. října Sčítací obvod složený z několika sčítaček.Logické obvody
10. října opakování elektroniky, úvod k programovatelným počítačům.Historie
15. října Analogová a digitální paměť, adresování paměti. Mooreův zákon.Počítačová paměť
17. října Digitální a analogové technologie
22. října Hra na počítač: instrukční sada a von Neumannova architektura (pravidla hry).Hra na počítač
24. října Opakování v programu a nepodmíněný skok.
31. října Pevný počet opakování a podmíněný skok. Domácí úkol: program, který vypíše "HUTUTUTUTUTU" a skončí.
5. listopadu Písemka: opakování pomocí podmíněného skoku.
9. listopadu Úvod do Assembleru ve webovém simulátoru, práce s pamětí. Soutěž o nejpomalejší program. Domácí úkol: napište program, který bude mít Execution Time přesně 1000 kroků.Assembler
12. listopadu Opravný termín písemky z 5. listopadu: napište program, který poběží daný počet kroků (číslo mezi 2000 a 5000). Doporučeno programovat v Assembleru, protože to pak jde rovnou vyzkoušet.
14. listopadu Ukázky velice pomalých programů a neřešitelných úloh. Cellular automat (Game of Life) a Mandelbrotova množina jako ukázky chaotického chování systémů.
19. listopadu Základy Javascriptu: výstup, proměnná, cyklus. Domácí úkol: program v Javascriptu, který spočítá výraz 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 pomocí cyklu.Javascript
21. listopadu Písemka ze základů Javascriptu. Úvod k pololetním projektům
26. listopadu Diskuze témat na pololetní projekty. Ukázka wifi spojení a měření světla.
28. listopadu Základy práce s deskou ESP-32: připojení, rozsvícení diody.Deska ESP-32
3. prosince Blikání diodou pomocí cyklu
5. prosince Funkce a události. Cvičení: časovaná bomba. Úkol: program, který po pěti vteřinách vypíše "Teď se to stalo" a po deseti vteřinách vypíše "Stalo se to znova".Události
10. prosince Písemka: události časovače. Jednoduchý webový server a klient.Wifi
12. prosince Oprava písemky z minula: rozsvícení diody časovačem. Cvičení: rozsvěcení diody přes wifi. Sítě
17. prosince Vysvětlení od minula: síťové vrstvy; síťové připojení a zabezpečení wifi; protokol HTTP. Zabezpečené přihlášení. Ukázka: Wireshark.
Domácí úkol: posíláme si po síti barvy a všichni to vidí. Jakékoliv dvě barvy můžeme smíchat, ale ze směsi nejde zpátky určit, co jsme míchali. Jak se s kamarádem tajně domluvit na nějakém přesném odstínu?
19. prosince Osobní certifikáty, protokol HTTPS a šifrovaný e-mail. Šifrovací cvičení. Tor a bezpečnost na síti.
24. prosince až 3. ledna jsou vánoční prázdniny
7. ledna Cvičení: návrh síťové infrastruktury v praktických situacích. Domácí úkol: sepište, co budete potřebovat na pololetní projekt.
9. ledna Zapojení obvodu pro pololetní projekt, hotový proof of concept. Můžete vycházet z hotových ukázek.
14. ledna Pokračování na pololetních projektech, stavový diagram programu.
16. ledna Dokončení pololetních projektů, uživatelské rozhraní.
21. ledna Test ze síťování: náhodně vybraných 10 otázek z 50, zde jsou včetně odpovědí.
23. ledna Odevzdání pololetních projektů.
28. ledna Stručné představení všech pololetních projektů (povídání na 2 minuty pro každou dvojici)
29. ledna Pololetní konference
30. ledna Reflexe prvního pololetí. Zabezpečení jménem a heslem, přihlášení obličejem, uložené přihlášení.
Zápisky z druhého pololetí jsou na kvintab.dominec.eu

Učivo

Obsah hodin je plánovaný tak, aby navazoval do několika velkých celků. Pokud jste hodinu zameškali anebo zaspali, je důležité, abyste se znalosti pokusili doplnit. Pokud něco z výuky není jasné, neváhejte se zeptat při hodině – to se týká i učiva probíraného dávno.

Pololetní projekty

Ve dvojici (u složitějších zadání i ve trojici) musí každý kvintán sestavit malý projekt, který používá desku ESP-32. Další potřebná zařízení (tlačítka, reproduktory, displeje, čidla na světlo, zvuk a tak) budou k půjčení ve škole, pokud nepůjde o něco zvlášť drahého. Konkrétní zadání si domlouvají studenti sami.

Seznam zadání je na samostatné stránce.

Plán

Hodnocení