Informatika a komunikační technika pro kvintány

Hodiny

2. záříStručné seznámení mezi sebou a s cibulí
4. záříSpolečenské hry a formální systémy; chování jednotlivců a chování davu
9. záříPohled selským rozumem na elektřinu: vodič, nevodič, zkrat, jistič, ochranný vodič, proud, napětí, výkon
přítomnost
11. záříZkoumání jednoduchých obvodů s multimetrem

Plán

Hodnocení