Veřejné zakázky

Některé z těchto zakázek jsou získané z veřejného věstníku a úspěšně přidělené, některé teprve čekají na zhotovitele a jedna je vymyšlená.

Udělejte si přehled, co zakázka vyžaduje po technické a bezpečnostní stránce. Navrhněte řešení a odhadněte jeho cenu.

Odbavovací a platební systém – MHD Liberec a Jablonec n.N.

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a montáž 170 kusů validátorů na prodej papírových jízdenek, které budou obsahovat aktuální technologie, s cílem zajistit cestujícím komfortní pořízení jízdních dokladů z pohledu zadavatele zavedením bezhotovostního odbavení (úhrada pomocí bezkontaktních platebních karet VISA a MasterCard), software back-office pro správu validátorů a licence.

Vnitřní kamerový systém ve vozidlech – MHD Plzeň

Účelem této veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti ve vozidlech MHD a s tím související průběžná dodávka a montáž vnitřního kamerového systému do vozidel MHD.

Kamerový systém – historická budova Státní opery

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamerového systému na pracoviště ND, Státní opera, včetně instalace podle požadavků zadavatele.

Optimalizace městského kamerového systému – Třinec

Předmětem veřejně zakázky je dodávka a montáž 19 kamerových bodů. Jedná se o 17 ks statických kamer (z toho 10 ks pro čtení SPZ), 6 ks otočných kamer, 3 ks panoramatických statických kamer.

Sledování vozidel na trase – Česká Pošta

Předmětem veřejné zakázky je elektronický systém pro sledování pohybu doručovacích vozidel v reálném čase. Předmětem první fáze projektu je pilotní instalace na 50 vozidlech s jednou dohlížecí centrálou.