Testové otázky ze síťování

Síťové spojení

Pojem paket označuje zprávu poslanou v počítačové síti.

Webové stránky

Zabezpečení na Internetu

Zkratkou i. k. v následujících otázkách myslíme komunikaci po Internetu, jak ji nejčastěji lidé používají.

Pojem HTTPS označuje protokol pro zabezpečené stahování webových stránek.

Kryptografie

X, Y zde označují libovolné zprávy, K je šifrovací klíč. Všechny tři hodnoty X, Y, K můžeme chápat jako kus textu anebo jako čísla v počítači. hash(A) je hashovací funkce spočítaná ze zprávy A. sym(A, B) je zpráva A zašifrovaná symetrickou šifrou pomocí klíče B.

V následujících otázkách zkratka A, B → C znamená: pokud známe A a B, můžeme snadno spočítat C.