Zápisky pro předmět IKT na GJS. Autorkami jsou Anička a Mary

Historie počítačů

Alan Turing

Colossus a ENIAC

Návrh počítače (John von Neumann)

Doplňující odkazy

Videa

Důležité pojmy