Zápisky pro předmět IKT na GJS.

Hra na počítač

Programy zapsala Lucie O., pojmy Katka K.
Pravidla hry (PDF, 70 kB)

Základní pojmy

Program, co vypíše AHOJ

Používáme instrukci K (kopíruj konstantu), abychom si do registru A připravili písmeno. Potom instrukcí V (výstup) vypíšeme obsah registru A. Tohle je v programu napsané čtyřikrát za sebou pro všechna čtyři písmena A, H, O, J.

K A A
V A
K A H
V A
K A O
V A
K A J
V A
Z

Program, co vypíše ABCDEF

Do registru A si uložíme písmeno A. Použijeme instrukci podmíněného skoku M (skoč, pokud je menší), aby se program opakoval skoro od začátku, dokud v registru A nebude písmeno G. Porovnání zařídí instrukce H (porovnej registr s hodnotou). Pomocí instrukce J (přičti jedničku) budeme posouvat obsah registru A o jedno písmeno v abecedě.

K A A
V A
J A
H A G
M D
Z

Assembler

Autory zápisků jsou Ondra K. a David S.

Nejprv shrňme, co nás obtěžuje ve hře na počítač:

Výrazné rysy Assembleru

Překladač do jazyka Assembler

Pro pochopení jazyka Assembler používáme simulátor počítače. Naší hře se hodně podobá, takže není těžké programy přeložit z jednoho jazyka do druhého.

V simulátoru počítače je trochu jinak zařízený výstup než v naší hře. Překladač se snaží tuhle nesrovnalost vyřešit s použitím registru D. Programy, které používají registr D, se nepřeloží správně.

Kód hry na počítač

Kód v Assembleru

Ukázka: řešení sudoku

Program se pokouší řešit sudoku 4×4 doplňováním číslice, která v některé buňce zbývá jako poslední možnost. Vstup je zapsaný přímo na začátku programu. Aby program byl kratší, používáme číslice 1, 2, 4, 8 a nevyplněná místa označujeme mezerou nebo nulou.

Sudoku na vyzkoušení si můžete nechat vygenerovat třeba na webu 1sudoku.com.

jmp main_loop
touched: DB 0
i_cell: DB 0
data:
DB " 4 "
DB "1 4"
DB "  8"
DB " 2 "

main_loop:
  mov [touched], 0
  mov [i_cell], 0
  cell_loop:
    ; c: taken (bits)
    mov a, [i_cell]
    add a, data
    mov c, [a]
    and c, 15
    cmp c, 0
    jnz is_taken
    ; d: index of a neighbor
    mov d, 0
    neighbor_loop:; a, b used for computation
      ; row neighbor
      ;index = (i_cell & 12) + j_cell
      mov a, [i_cell]
      and a, 12
      or a, d
      add a, data
      or c, [a]
      ; column neighbor
      ;index = (j_cell * 4) + (i_cell & 3)
      mov a, d
      shl a, 2
      mov b, [i_cell]
      and b, 3
      or a, b
      add a, data
      or c, [a]
      ; block neighbor
      ;index = (j_cell & 1) | ((j_cell & 2) * 2) | (i_cell & 10)
      mov a, d
      and a, 1
      mov b, d
      and b, 2
      shl b, 1
      or a, b
      mov b, [i_cell]
      and b, 10
      or a, b
      add a, data
      or c, [a]
      inc d
      cmp d, 4
      jb neighbor_loop
    not c
    and c, 15
    cmp c, 1
    je not_taken
    cmp c, 2
    je not_taken
    cmp c, 4
    je not_taken
    cmp c, 8
    je not_taken
    jmp is_taken
    not_taken:
      or c, '0'
      mov a, [i_cell]
      add a, data
      mov [a], c
      mov a, [touched]
      inc a
      mov [touched], a
    is_taken:
    mov a, [i_cell]
    inc a
    mov [i_cell], a
    cmp a, 16
    jb cell_loop
mov a, [touched]
cmp a, 0
jnz main_loop
mov a, data
mov b, 232
print_loop:
  mov c, [a]
  mov [b], c
  inc a
  inc b
  cmp a, main_loop
  jb print_loop
hlt