Zápisky pro předmět IKT na GJS.

Javascript

Zapsali Hana W. a Michal S.

Příkaz

Cyklus

Proměnná

Cvičení: sečíst čísla od 6 do 1

Plán: začneme počítat od šestky a vždycky jedničku odečteme. Tohle se bude opakovat, dokud máme kladné číslo (větší nebo rovno jedné). Výsledek začne na nule a pokaždé k němu přičteme číslo, které právě máme.

V programu používáme dvě proměnné: x, která běží od 6 do 1, a vysledek, ke kterému postupně něco přičítáme.

var vysledek = 0;
for (var x = 6; x >= 1; x -= 1)
    vysledek += x;

Funkce

Složené závorky

Složené závorky označují blok kódu, který se má navenek chovat jako jeden příkaz. Samy o sobě program nijak nezmění – okolo jakéhokoliv programu bychom mohli napsat složené závorky a bude fungovat úplně stejně. Dají se ale dobře použít pro cyklus, aby se opakovalo víc než jeden příkaz:

for (var i = 0; i < 5; i += 1) {
	console.log("levá");
	console.log("pravá");
}

Na anglické klávesnici se dají psát přímo klávesou závorky se zmáčknutým Shiftem. Jinak můžete zmáčknout AltGr a písmeno B nebo N.

Definice funkce

Když chceme nějaký úkol v programu opakovat často, můžeme si na něj napsat funkci a tu pak jen zavolat. Funkce je v programu definovaná jen jednou a ta definice začíná slovem function. Potom ji v programu můžeme použít kolikrát chceme.

function blikni() {
	digitalWrite(2, true);
	for (var i = 0; i < 500; i += 1)
		var tohleMeNezajima = 0;
	digitalWrite(2, false);
	for (var i = 0; i < 500; i += 1)
		var tohleMeTakyNezajima = 0;
}

blikni();
blikni();
blikni();