Zápisky pro předmět IKT na GJS.

Logické obvody

Obvody si můžete vyzkoušet na webu logic.ly. Vyzkoušel jsem obdobných webů několik, tenhle mi přišel nejpohodlnější.

Všechny čtyři tady zmíněné obvody jsme montovali v reálu. Používáme především hradla NAND, protože pomocí nich jde udělat všechno. Pro zjednodušení máme na jednom místě NOT a dvakrát XOR.

Paměťový obvod

Dvě NAND hradla zapojená křížem. Dokud jsou oba vstupní vypínače zapnuté, obvod si pamatuje svůj stav. Když jeden z přepínačů vypneme, můžeme obvod přepnout do druhého stavu.

Dva takové obvody můžeme zapojit do sebe navzájem a před každý z nich přidat jednoduchý řadič. Jeden obvod ukládá svoji paměť do druhého, a když zmáčkneme tlačítko, tak druhý do prvního. Všimněte si ale, že dráty vedou křížem, takže každým stiskem tlačítka se paměť přepne. Pro zjednodušení tady máme jedno hradlo NOT.

Sčítačka

Sčítáme čísla zapsaná dvojkově, jako nuly a jedničky. Pro začátek vyrobíme jeden kousek sčítání pod sebou: dostaneme dvě číslice a přenos z nižšího řádu, výsledkem je součet a přenos na vyšší řád. Pro zjednodušení tady máme dvě hradla XOR.

Kouzlo je v tom, že přenos jedné takové sčítačky můžeme zapojit do další a tak třeba čtyřikrát. Potom můžeme sčítat čísla až do šestnácti. Aby se dráty moc nemotaly, píšeme vstupní čísla pozpátku: vypínače jsou odleva jednička, dvojka, čtyřka a osmička. Výsledek se nám hezky ukáže na součástce 4-Bit Digit.

Mimochodem: můžete si všimnout, že vyjde 7 + 8 = F. To není zápis ve dvojkové, ale v šestnáctkové soustavě. Potom používáme číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. V šestnáctkovém zápisu se například třicet napíše jako 1E.