Zápisky pro předmět IKT na GJS. Autorem je Luis

Programovatelný počítač

Počítačová paměť

Mooreův zákon

Počítačové úlohy (odbočka)

Jazyk Assembler

Náš počítač pro výuku má 256 buněk paměti. V principu funguje úplně stejně jako hra CPU z dřívějška.

Kopírování

Podmíněný skok

Ukázka: cyklus

 mov a, 0
cyklus:

 inc a
 cmp a, 10
 jb cyklus
 hlt

Ukázka: dva cykly v sobě

mov a, 0
cyklus_a:
 mov b, 0
 cyklus_b:
  inc b
  cmp b, 10
  jb cyklus_b
 inc a
 cmp a, 10
 jb cyklus_a
hlt

Co nejpomalejší program

Následující program poběží 7279820878367159384359136567623880217792409553260452243432618687018875302378792520800452956857678912336614121068917203483262120430624761806723802890872650854289989969636903372614989925687421288389995294036504238523070544163201718937239480516406524296116152645854336912563505311309126237979456911488253085559374289549998157709947718598830384857617668294354846664622925053751807208830214037285463949979645961178888283345067967109718020112290686491540107557348645024137700351341303925059354036021624426842751404430909387042702043786850162021202070287906837629260641591351444994 kroků. Za tou sedmičkou tady je 572 číslic, to je sedm miliard miliard miliard miliard miliard miliard miliard miliard krát googol5.

Je to jednoduchý cyklus, který pokaždé přičítá jedničku. Fígl je v tom, že jako číslo nám slouží všechny neobsazené paměťové buňky, kterých je 238, a to umožňuje uložit hodně velké číslo.

dalsi:
	mov a, stav
cyklus:
	mov b, [a]
	inc b
	mov [a], b
	jnc dalsi
	inc a
	jnc cyklus
	hlt
stav: