kvinta.dominec.eu

Povinný předmět pro kvintány o sítích, protokolech, kódech a programování na GJS vede Adam Dominec, přinejmenším do března.

Aktuálně, 20. června: reflexe

Formulář Reflexe

Témata

Výuka stojí především na praktických zkušenostech z řešení úkolů.

Síťová komunikace

Témata: diagnostika místní sítě, řešení chyb, fungování internetu

Operační systém

Témata: fungování a smysl operačního systému, nastavení a přizpůsobení, virtualizace

Programování

Témata: struktura kódu v jazyce Python, algoritmizace (od myšlenky k programu), spouštění skriptů v reálných situacích

Programovací cvičení

Čemu musíte porozumět

Projekt

Téma projektu si vybíráte sami a já ho po domluvě schvaluju. Pracujete sami s využitím libovolných zdrojů, které nakonec musíte zmínit v obhajobě. Obhajoba sestává z ústního zkoušení (známka M) a prezentace (známka S).

Projekt musí:

Ústní zkoušení:

Prezentace:

Témata na projekt

Jestli nemáte vybrané téma, následující seznam by vás mohl inspirovat. Dává jen hrubé návrhy, musíte si dospecifikovat podrobnosti.

Webové stránky

Témata:

Teorie

Témata:

Kalendář

Klasifikace

Odevzdané práce jsou hodnocené vahou M, vyjma krátkých cvičení, která mohou mít váhu S.

Když je práce označená jako povinná, znamená to, že ji musejí odevzdat všichni. Povinné práce lze poznat také v Bakalářích, protože už zpočátku máte ? místo známky. Ostatní práce se vztahují jen na studenty přítomné na hodině, kdy byly zadány.

V obvyklých případech je práce hodnocena známkou 1, když splňuje zadání, a známkou 5, když není splněná správně. Pokud řešitel práci zjevně umí zpracovat dobře, ale nepodařilo se to (asi z technických nebo časových důvodů), lze sáhnout po známce 2.

Když odevzdáte opravu, původní řešení se nepočítá. Je tedy úplně v pořádku, jestli při prvním pokusu práce nesplňuje zadání, a pak to do termínu postupně doladíte, aby všechno fungovalo.