Informatika a komunikační technika pro kvintány

Povinný předmět pro kvintu o počítačích a programování na GJS vede Adam Dominec.

Hodiny

Plán

První pololetí je zaměřené na inženýrský postup řešení problémů, na simulace a design. Postupně vytvoříme následující zařízení:

Mosty pevné díky efektivnímu návrhu

Praktická ukázka, že ze slabých součástek může vzniknout silná konstrukce díky chytrému návrhu. Využití počítačové simulace, abychom našli optimální řešení.

Povinný výstup: most, který udrží sám sebe. Deadline: čtvrtletí.

Cesta bojovníka vede přes most, který unese obě Adamovy boty. Za odměnu byl navíc dort; protože žádný most nedosáhl potřebné pevnosti, dort vyhrála dvojice, která postavila dort nejpevnější.

Elektronický vypínač

Řídící obvod, který umí přepínat svůj stav a podle toho rozsvěcet a zhasínat světlo.

Povinný výstup: bistabilní klopný obvod se dvěma tranzistory. Deadline: čtvrtletí.

V cestě bojovníka je možné zkonstruovat stmívač.

Sčítačka a adresovatelná paměť

Obvody z logických hradel, které jsou základem počítačů a veškeré elektroniky.

V cestě učně stačí zkonstruovat multiplexer nebo demultiplexer.

Akustický zesilovač

Analogový obvod pro zesilování zvuku, který by mohl sloužit kytaristům a zpěvákům v punkové kapele.

V cestě bojovníka je možné zkonstruovat vysílačku.

Záznamové nebo odposlouchávací zařízení

Inteligentní součást domácnosti nebo špionážní hračka využívající vývojový modul ESP-32. Programovat lze graficky v prostředí Blockly, které je použité například také ve výukové aplikaci Scratch.

V cestě bojovníka se doporučuje programovat textově v jazyce Javascript.

Druhé pololetí

Ve druhém pololetí se budeme věnovat blokovému programování robotů Mindstorms EV3 a programování počítačů pomocí klasických programovacích jazyků a programování her v Unity.

Zdroje

Odkazy na zdroje budu psát u jednotlivých hodin. Jinak je berte jako rozšiřující nabídku souvisejících vědomostí, nikoli povinnost.

Klasifikace

Hodnocené jsou:

Známka za odevzdanou práci se určí jako:

Když odevzdáte opravu, původní řešení se nepočítá. Je tedy úplně v pořádku, jestli při prvním pokusu práce nesplňuje zadání, a pak to do termínu postupně doladíte, aby všechno fungovalo.

Hodnocení písemných prací (pracovních listů, exitek a pětiminutovek) je nastavené tak, aby neznalé tipování v průměru vedlo na hranici mezi 4 a 5. Ostatní hranice jsou rozmístěné rovnoměrně. Pokud dostanete šanci na opravnou písemku, původní známka se nepočítá.

Kdo není na hodině v době zadání nebo odevzdání práce, má nárok na individuální úpravu termínů. Když se nepřijde se mnou domluvit, defaultně se termíny posouvají na následující společnou hodinu.

Ze všech získaných známek se 10% nejlepších a 10% nejhorších škrtá a z ostatních vyjde pololetní známka jako aritmetický průměr. V tu chvíli už není co vymýšlet.