IKT pro kvintány

Předmět Informační a komunikační technika na GJS vede Adam Dominec.

Hodiny

Plánovaná témata

Zadané úkoly

Povinností je splnit všechny zadané úkoly, a to i v případě, že jste na odpovídající část výuky chyběli. Podrobnosti o jednotlivých úkolech najdete na Teams.

Plánované úkoly

Hodnocení

Hodnocení je pokud možno transparentní:

Kdo chyběl v době zadání nebo v termínu odevzdání práce, má nárok na pozdější odevzdání. Pro využití tohoto nároku se musí se mnou vždy domluvit na individuálním termínu.